Posted in Infografike

ĆIJA JE MOĆ MEKŠA?

Koja nam se od tri sile – EU, Rusija, SAD – najviše dopada, a koja najmanje? Koja utiče na nas, naše stavove, naše političke odluke, recimo glasanje? Ko ima tu meku moć i čija je moć mekša?

Monitoring TV stanica koje je sproveo BIRODI (Biro za društvena istraživanja), a prikazan je u našoj infografici, govori o tome da je sadržaj o američkoj politici najzastupljeniji ali u prilično negativnom svetlu. EU je zastupljena manje od SAD, takodje često u negativnom kontekstu. I imamo Rusiju, koja je od sve tri velike sile prikazana najmanje ali u najpozitivnijem svetlu.

Pojam meka moć smišljen je u Americi osamdesetih godina. Uspešno je demonstriran tokom devedesetih, pa i na Balkanu. Demistifikovan je onog trenutka kad je Rusija ovladala tom političkom veštinom, pod kraj prve decenije 21.veka i počela da je primenjuje. Pa i na Balkanu.

Šta je meka moć? Ukratko, sposobnost uticaja na neku manju državu i društvo kako bi velike sile dobile željeni spoljnopolitički rezultat. Glavna i najvažnija poluga tog uticaja su mediji.

CIJA JE MOC MEKŠA - UVODNI DEO

TV mediji sa nacionalnom frekvencijom aktivnosti velikih sila uglavnom prate kroz prizmu kosovskih političkih zbivanja. Vrednosno neutralno, uglavnom, prenose agencijske vesti i informacije i vrlo malo analiziraju situaciju i stavljaju je u širi kontekst.

CIJA JE MOC MEKŠA TV STANICE

Štampani mediji u Srbiji drže se neutralnosti kada je reč o izveštavanju o aktivnostima EU, SAD i Rusije.

ČIJA JE MOĆ MEKŠA DNEVNA STAMPA

Funkcionerski stavovi i ocene dominiraju, potom ekspertski dok je stavova gradjana u štampi, oko deset odsto.

ČIJA JE MOĆ MEKŠA TON GOVORA

The post ĆIJA JE MOĆ MEKŠA? appeared first on .

Nema tagova.